1 » Polityka prywatności2

Promocje

Producenci

Kontakt

  • Sklep Wielobranżowy Raj Maria Cydejko
    NIP: 951-212-81-04
  • E-mail:sklep@superfajerwerki.com.pl
  • Telefon(+48) 606-814-942
  • Godziny działania sklepuul. Zapłocie 10, GODZINY OTWARCIA: poniedziałek-piątek - godz. 10-18, sobota - godz. 10-16

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ SKLEP WIELOBRANŻOWY „RAJ” MARIA CYDEJKO

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz chylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z dn. 4.05.2016 r. Sklep Wielobranżowy „RAJ” Maria Cydejko (zwany dalej S.W. „RAJ”) jako Administrator danych osobowych Użytkownika, będącego osobą fizyczną (osoba, której dane dotyczą), zamieszcza poniższe informacje:

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE POLITYKI PRYWATNOŚCI DANYCH OSOBOWYCH:

1. Niniejsza Polityka Prywatności przedstawia zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem strony internetowej www.superfajerwerki.com.pl, zwanej dalej Sklepem internetowym.

2. Właścicielem Sklepu internetowego i jednocześnie Administratorem Danych Osobowych jest Sklep Wielobranżowy „RAJ” Maria Cydejko, prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta m.st. Warszawy pod nr 198235, NIP 9512128104, VAT / EU PL9512128104, Regon 015865286.

3. Przetwarzanie danych osobowych użytkowników jest zgodne z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

4. Użytkownik - jest to podmiot, z którym może być zawarta umowa sprzedaży zgodnie z przepisami prawa oraz zgodnie z regulaminem Sklepu Internetowego.

5. Administrator oświadcza, że dokłada wszelkiej staranności aby chronić interesy osób, których dane dotyczą. Informuje również, że wszelkie zbieranie i przetwarzanie danych jest zgodne z prawem.

6. Zbierane dane są przetwarzane są przetwarzane w sposób rzetelny i przejrzysty dla tych, których te dane dotyczą.

7. Dane są zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie są przetwarzane niezgodnie z tymi celami. 

8. Zbieranie i przetwarzanie danych jest adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.

9. Dane te są przechowywane w taki sposób, aby umożliwić identyfikację osób, których dotyczą i są przechowywane nie dłużej, niż jest to konieczne, aby osiągnąć cel przetwarzania.


II. ZAKRES I CEL ZBIERANIA DANYCH


1. Sklep Wielobranżowy „RAJ” Maria Cydejko gromadzi informacje dotyczące osób fizycznych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub zawodową (zwani dalej Przedsiębiorcami), a także podmiotów prawnych.

2. Dane osobowe Użytkowników są zbierane w przypadku dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym.

3. W przypadku dokonywania zakupów, Użytkownik podaje następujące dane w Sklepie Internetowym: Imię i nazwisko, adres e-mail, dane adresowe, numer telefonu, NIP i nazwę firmy (w przypadku firmy). W przypadku rejestracji konta, Użytkownik ustala hasło i podaje je w celu założenia konta.

4. Wyżej wymienione dane mogą być zmieniane samodzielnie poprzez kontakt z S.W. „RAJ” lub po zalogowaniu się na swoje konto. Podane dane osobowe mogą być również natychmiast usunięte na żądanie Użytkownika.

5. Informujemy, że korzystając ze stron Sklepu Internetowego pobierane są automatycznie dodatkowe informacje (zewnętrzny adres IP dostawcy internetu lub adres IP dotyczący Użytkownika). Mogą być również gromadzone dane nawigacyjne Użytkowników, m.in. informacje o linkach i odnośnikach, na które wejdą Użytkownicy lub podczas innych czynności podejmowanych w Sklepie Internetowym.

6. Podanie danych osobowych wymienionych w pkt. 3 jest niezbędne do realizacji umowy sprzedaży. Podane dane mogą być również użyte podczas ewentualnego przyznania stałych rabatów lub gratisów za długookresową współpracę. Podanie danych osobowym w Sklepie Internetowym jest również wymogiem prawnym, związanym z przeciwdziałaniem terroryzmowi.

III. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH, DOSTĘP, KONTROLA I POPRAWIANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Podanie swoich danych osobowych podczas korzystania ze Sklepu Internetowego jest dobrowolne. Zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. gdy:

- zawierana jest umowa sprzedaży oraz przy podjęciu niezbędnych działań przed zawarciem umowy sprzedaży,
- są zmieniane lub usuwane dane osobowe za zgodą i na żądanie Użytkownika,
- przekazywane są informacje dotyczące działania oraz funkcjonowania Sklepu Internetowego,
- prowadzone są akcje marketingowe oferowanych produktów w Sklepie Internetowym,
- przyznawane są stałe rabaty lub gratisy za długookresową współpracę,
- przeprowadzana jest procedura reklamacyjna
- przy zapobieganiu i wykrywaniu nadużyć.

2.  Użytkownik ma prawo kontrolować swoje dane osobowe. Użytkownik na żądanie ma prawo uzupełniać, zmieniać, a także czasowo wstrzymać przetwarzanie swoich danych osobowych. 

3. W przypadku przetwarzania danych osobowych niezgodnie z prawem, Użytkownik ma prawo wnieść skargę do GIODO. 

4. Dane osobowe mogą być również udostępnione podmiotom do tego uprawnionym, m.in. organom wymiaru sprawiedliwości, urzędom podatkowym.

5. W celu realizacji usług i czynności wymienionych w pkt. 1, dane osobowe Użytkownika mogą być również udostępniane podmiotom prowadzącym działalność kurierską oraz pocztową.

6. W przypadku korzystania z newslettera, Użytkownik ma prawo usunąć swój adres e-mail z listy wysyłkowej.

7. W celu realizacji swoich uprawnień wymienionych w niniejszej Polityce Prywatności oraz Informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych przez Sklep Wielobranżowy „RAJ” Maria Cydejko, Użytkownik może kontaktować się przez adres e-mail: sklep@superfajerwerki.com.pl

IV. POLITYKA COOKIES

1. Sklep posługuje się tzw. plikami cookies (ciasteczka).

2. Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez serwer Sprzedawcy i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i zainteresowań.

3. Oprogramowanie Sklepu zapisuje informacje w plikach cookies dotyczących następujących obszarów:
- informacje na temat sesji,
- ostatnio oglądane produkty.

4. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty Sklepu.

V. BEZPIECZEŃSTWO

1. S.W. „RAJ”, dokłada wszelkich starań, aby zabezpieczyć dane osobowe Użytkownika. Sklep Internetowy zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed niewłaściwym wykorzystaniem lub utratą.

2. Komputery, które są wykorzystywane w S.W. „RAJ” korzystają z oprogramowania antywirusowego.

3. Informujemy, że dane osobowe Użytkowników Sklepu Internetowego została zgłoszona do GIODO.

4. Użytkownik podczas rejestracji konta w Sklepie Internetowym, ustala swoje indywidualne hasło. W przypadku utraty hasła, Użytkownik może wygenerować nowe hasło na stronie Sklepu Internetowego.

VI. UWAGI KOŃCOWE

1. W przypadku jakichkolwiek uwag bądź pytań dotyczących polityki prywatności lub przetwarzania danych osobowych w Sklepie Internetowym, prosimy o kontakt na adres mailowy: sklep@superfajerwerki.com.pl

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem stosowane będą zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego oraz odpowiednie przepisy prawa.
 
Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl
Sklep oferuje produkty dla osób dorosłych !
Na tej witrynie znajdują się produkty pirotechniczne przeznaczone wyłącznie dla osób pełnoletnich.

Jeżeli jesteś osobą niepełnoletnią - opuść tę stronę!
Wejdź do sklepu Zrezygnuj